Er is veel wetenschappelijke literatuur over auditing, maar weinig is ervan bekend bij degenen die het vak uitoefenen. Dat komt omdat bijna al het onderzoek in wetenschappelijke, Engelstalige tijdschriften worden gepubliceerd, die niet of alleen tegen fikse bedragen toegankelijk zijn voor degenen buiten de academische wereld. Dit is de belangrijkste reden om deze website te beginnen: schrijven over wetenschappelijk onderzoek over auditing in het Nederlands, in de hoop dat praktiserende auditors er iets aan hebben. De website richt zich op alle soorten auditors, hoewel verreweg de meeste artikelen over accountants gaan. Het kernthema is controle- of auditkwaliteit, omdat dat tevens het onderwerp van mijn promotie-onderzoek is. Voor mijn promotie-onderzoek heb ik dan ook veel artikelen gelezen en op deze website vat ik samen wat mij bekend is. Daarbij richt ik me telkens op een bepaald onderwerp dat direct of indirect met auditkwaliteit te maken heeft en probeer dan in maximaal twee pagina's weer te geven welke conclusies op basis van wetenschappelijk onderzoek daarover getrokken kunnen worden.

Alle bijdragen op deze website zijn gepubliceerd onder de Creative Commons-licentie 'CC BY-NC-SA 4.0'. Vereenvoudigd gezegd komt deze licentie erop neer dat u de inhoud van de website vrij mag gebruiken, zolang u mijn naam als auteur vermeldt, er geen geld voor vraagt en dezelfde licentievoorwaarden hanteert. De volledige tekst van de licentie kunt u hier lezen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.nl.